Khám phá Đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi
Vườn Quốc gia Bạch Mã - Lăng Cô (Teambuilding - Gala Dinner)
Teambuilding - Gala Dinner tại ALBA Thanh Tân Huế
Trải nghiệm Suối khoáng nóng ALBA Thanh Tân - Huế
Khám phá biển đảo Cù Lao Chàm 2019
Khám phá Quy Nhơn biển xanh
Khám phá Hồ Phú Ninh - Tượng đài Mẹ Thứ - Làng bích họa Tam Thanh
Khám phá Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài
Hội An - Rừng Dừa Bảy Mẫu - Vinpearl Land Nam Hội An
BaNa Hills - Fantasy Park - Gala dinner
Đà Nẵng – Bà Nà – Cù Lao Chàm – Hội An – Non Nước – Sơn Trà ( 4 ngày 3 đêm )
Đà Nẵng – Lăng Cô – Laguna Resort – Team Building – Gala Dinner ( 2 ngày 1 đêm )
Suối Khoáng Nóng Thanh Tân – Huế – Team Building – Gala Dinner ( 2 ngày 1 đêm )
Trải Nghiệm Phố Cổ Hội An – Resort – Teambuilding – Gala Dinner ( 3 ngày 2 đêm )
Đà Nẵng – Lăng Cô – Thanh Tâm Resort – Team Building – Gala Dinner ( 1 ngày )

123

123

123

123

123
123

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.rem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.