Sử dụng ống hút nhựa 1 lần

31 quán cà phê, giải khát không sử dụng ống hút nhựa dùng một lần

 

Chiều 9-11, Sở Tài nguyên và Môi trường và nhóm tình nguyện bảo vệ môi trường Green Hero tổ chức sơ kết 4 tháng thực hiện mô hình thí điểm giảm thiểu rác thải nhựa.

Theo đó, trong 4 tháng qua, 30 sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đã tiếp cận 217 quán cà-phê, trà sữa, giải khát để tuyên truyền, vận động không sử dụng ống hút nhựa dùng 1 lần và chuyển sang dùng các loại ống hút sử dụng nhiều lần, thân thiện môi trường. Qua đó, có 31 quán đã không dùng ống hút nhựa, chuyển sang dùng các loại ống hút làm bằng ống trúc, cỏ, thủy tinh, inox… Thời gian đến, các bạn trẻ tiếp tục kết nối, tuyên truyền, vận động để có nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi hàng quán không dùng ống hút nhựa.

Ông Đinh Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay, thời gian qua, đã có nhiều hoạt động, mô hình thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cộng đồng và người dân thành phố. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp chủ động tiên phong trong các sáng kiến, lồng ghép các hoạt động giảm thiểu nhựa dùng một lần vào chiến lược phát triển và coi đó là giá trị cốt lõi cho sự phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp tham gia vẫn còn hạn chế. Vì vậy, việc huy động thêm các doanh nghiệp khác cùng tham gia phong trào chống rác thải nhựa, giảm thiểu rác thải nhựa trong thời gian sắp tới là rất cần thiết.
Báo Đà Nẵng
 

123

123

123

123

123
123

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.rem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.