Thêm "kênh" thông tin du lịch Đà Nẵng dành cho du khách

5 quầy thông tin quảng bá du lịch Đà Nẵng được lắp đặt trên vỉa hè phía tây đường Trần Hưng Đạo tại sàn cảnh quan phía bắc cầu Rồng; vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp tại Công viên Biển Đông; vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp tại góc đông bắc nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt; vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp tại góc đông bắc nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại và trên vỉa hè phía đông đường Bạch Đằng tại sàn cảnh quan phía bắc cầu Rồng.

 

    5 quầy thông tin quảng bá du lịch Đà Nẵng theo mô hình chiếc xe Volkswagen cổ đã được triển khai lắp đặt nhằm phục vụ và hướng dẫn thông tin cho du khách trong quá trình tham quan, du lịch thành phố. 

 

Mô hình quầy thông tin quảng bá du lịch Đà Nẵng theo hình mẫu xe Volkswagen cổ.

Theo đó, 5 quầy thông tin quảng bá du lịch Đà Nẵng được lắp đặt trên vỉa hè phía tây đường Trần Hưng Đạo tại sàn cảnh quan phía bắc cầu Rồng; vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp tại Công viên Biển Đông; vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp tại góc đông bắc nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt; vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp tại góc đông bắc nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại và trên vỉa hè phía đông đường Bạch Đằng tại sàn cảnh quan phía bắc cầu Rồng.

Mỗi quầy thông tin có diện tích 11,76m2, bên trong "xe" được trang bị màn hình tra cứu thông tin, hệ thống wifi và hướng dẫn viên do Sun Group hỗ trợ kinh phí đầu tư, lắp đặt, vận hành; Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thống nhất nội dung tuyên truyền, quảng bá và tập huấn cho hướng dẫn viên trực quầy.

Dự kiến, 5 "xe" thông tin quảng bá du lịch Đà Nẵng sẽ đi vào hoạt động từ ngày 12-3. Trước mắt, UBND thành phố Đà Nẵng cho phép thí điểm hoạt động trong 1 năm.

123

123

123

123

123
123

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.rem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.