Đáp ứng kịp thời nhu cầu của du khách

Lượng khách, nhất là lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng cao trong thời gian qua đã đặt ngành du lịch đứng trước những yêu cầu, thách thức nhất định, trong đó có nâng cao chất lượng dịch vụ để làm hài lòng du khách.
Thời gian qua, Trung tâm hỗ trợ du khách đã phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ phản ứng nhanh, tổng đài 1022 trong việc tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh góp ý về lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố. Trong 9 tháng năm 2019, các quầy tiếp nhận thông tin tại Sân bay Đà Nẵng đã tiếp đón khoảng 25.000 lượt khách hỏi về các thông tin và đề nghị tư vấn tham quan du lịch Đà Nẵng. Riêng tại Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ du khách đã tiếp nhận hơn 20.000 lượt khách tới trực tiếp yêu cầu hỗ trợ thông tin. Bên cạnh đó, thông qua số điện thoại (0236) 3 550.111, văn phòng trung tâm đã tiếp nhận khoảng 1.500 lượt gọi đề nghị cung cấp thông tin và phản ảnh dịch vụ và hơn 300 thư điện tử (email) hỏi đáp, phản ảnh dịch vụ của du khách.
Huyền Trân

123

123

123

123

123
123

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.rem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.