VIET LEGEND/ TMG 23 Year (Team Building + Party Night)

Chương trình team building và Gala Dinner của TMG được thực hiện dịp kỷ niệm 23 năm thành lập TMG. Chương trình được thực hiện bới VIET LEGEND. Hotline: 0918936959 / mail: info@huyenthoaiviet.com