ARISTON TEAMBUILDING

ARISTON VIETNAM_ Các chiến binh Ariston đã vượt qua các thử thách liên hoàn với tinh thần đồng đội, bản lĩnh và ý chí rất cao ở bãi biển Phạm Văn Đồng Đà Nẵng.Trải nghiệm cảm giác mới lạ_Cơ hội khám phá bản thân và các cộng sự_Đề cao tính đồng đội