TEAM BUILDING RED APRON

100 - HÀO HỨNG - PHẤN KHỞI - HẾT MÌNH

SÁNG TẠO - ĐOÀN KẾT - SỨC MẠNH.