Team Building: Huấn luyện - Đào tạo 2018 [VIET LEGEND]

Chương trình Team building Huấn luyện, Đào tạo do Viet Legend Team building sản xuất sẽ được áp dụng rộng rãi cho năm 2018. Đối tượng là các chương trình outing của khách sạn/ resort/ nhân viên văn phòng/ bank... Liện hệ: 02363898626 - 0918936959 Email: info@huyenthoaiviet.com www.teambuildingdanang.com