PARTY NIGHT - DTA - NGÀY HỘI DU LỊCH 2017

Chương trình Party Night trong khuôn khổ chương trình Ngày Hội Du lịch 2017 do DTA thực hiện được diễn ra tại Ks Mường Thanh Hội An với số lượng lên đến 400 người.