Contact Us

Với sự nhiệt tình, chu đáo và cách làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ làm thoả mãn mọi nhu cầu của quý vị.

139 Nguyen Du Street, Hai Chau District, Da Nang City

 

Tel: +84 236 3898 626 - Fax +84 236 3898 627

 

Info@huyenthoaiviet.com

Tour: Ms. Lan Phong 
Email: huyenthoaivietdn@gmail.com
Phone: 0906 459 249
Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.lanphong
Skype: mautimhoalan86
Event: Ms. Mai Trinh/ Mr. Phi
Email: ops1@huyenthoaiviet.com
Phone: 0941293686
Facebook: https://www.facebook.com/trinhpj.phan
Skype: trinh.phan111
Teambuilding: Mr. Quang Việt
Email: viet.htv@huyenthoaiviet.com
Phone: 0903 852 195
Facebook: https://www.facebook.com/quangviet1905
Skype: jackyars_1905
Media: Ms. Phương Thư
Email: thu.htv@huyenthoaiviet.com
Phone:0905 925 967

Facebook: https://www.facebook.com/huynh.phuongthu
Skype: netduyenque