Đà Nẵng – Hà Nội – Lạng Sơn – Nam Ninh (TQ)
Vinh – Hà Nội – Hạ Long – Móng Cái – Vạn Vỹ (TQ) – Thanh Hóa