Vinh – Hà Nội – Hạ Long – Lạng Sơn – Hà Tĩnh
Vinh – Hà Nội – Hạ Long – Móng Cái – Vạn Vỹ (TQ) – Thanh Hóa
Hà Nội – Lào Cai – Sapa – Hà Khẩu (TQ)
Đà Nẵng – Hà Nội – Vịnh Hạ Long – Yên Tử (4N3Đ)
Đà Nẵng – Hà Nội – SaPa – Cát Cát – Hàm Rồng (4N3Đ)