Khai trương Mandila Beach Hotel
ELF GAZ Đà Nẵng
Khai trương Lê Hoàng beach Hotel
Lễ Khai Trương Khách Sạn Royal Huy – Đà Nẵng