DTA/ NGÀY HỘI DU LỊCH 2017

Chương trình NGÀY HỘI DU LỊCH 2017 được Hội Lữ Hành Tp Đà Nẵng tổ chức tại khách sạn Mường Thanh Holiday Hội An ngày 8-9/10/2017 với nhiều chương trình giao lưu thật ý nghĩa cho cộng đồng du lịch như: Không Gian Business - Team Building - Gala Dinner. Năm nay với 360 thành viên tham dự 30 khách mời danh dự đã góp phần làm cho chương trình thành công mỹ mãn.