CENGROUP/MISS BIKINI 2016 IN NHA TRANG/ VIET NAM

Chương trình Miss Bikini mùa thứ 8 liên tiếp của CENGroup diễn ra tại Nha Trang vào ngày 9/7/2016, VIET LEEGEND MEDIA & TRAVEL vinh dự được đồng hành cùng Qúy khách hàng.